Välkommen till
SEC DATACOM

Value-add. Det är lätt att säga men svårt att praktisera. Med mer än 25 års erfarenhet inom IT-distribution vet vi vad som krävs för att vara en äkta värdeadderande distributör.

Vi gör det enkelt i en komplicerad värld...

IT-världen blir allt mer komplex. Det finns ingen anledning att göra det svårare än det är. En av våra främsta uppgifter som distributör är att göra det så enkelt och attraktivt som möjligt för våra återförsäljare att marknadsföra och sälja lösningar från de leverantörer vi representerar.

Kort om SEC DATACOM
Nordisk IT-distribution
med lokal närvaro

SEC DATACOM har kontor i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Vår samlade nordiska erfarenhet och kunskap är en stor
tillgång men den lokala anpassningen till varje
marknad är minst lika viktig.

Läs mer Stäng

SEC DATACOM är en nordisk IT-distributör med 25 års erfarenhet av att erbjuda lösningar från världens ledande tillverkare inom IT Security, Storage och Communications.

I tillägg erbjuder vi våra återförsäljare den utbildning, specialistkunskap och de demo- och testfaciliteter som behövs för ett framgångsrikt samarbete.

Vi skapar mervärde för kanalens alla parter genom att bygga broar mellan slutkundens behov och våra återförsäljares kompetenser.

Vår mission är att vara den föredragna värde- och kunskapsbaserade distributören av lösningar och produkter inom IT Security, Storage och Communications. Vi sätter stor ära i att vara enkla att handla med och värdesätter därför vår lokala närvaro särskilt. Vi samarbetar med leverantörer som integrerar på öppna standarder och ser oss själva som kittet som binder dem samman. Det tillåter oss att skapa allsidiga lösningar utifrån kundens behov.

Fakta
Våra samarbetspartners

Vi representerar en lång rad av världens ledande IT-leverantörer, inom våra primära verksamhetsområden:

 • Nätverk
 • IT Security
 • Unified Communications
 • Server/storage

Dessutom erbjuder vi lösningar inom industriell produktion (M2M – machine to machine) samt IoT.

 

Det finstilta

På SEC DATACOM värdesätter vi att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga transparens, integritet och ansvar. På denna sida kan du ta del av de villkor och policy’s som gäller för vår verksamhet.

Du hittar bland annat:

 • Rutiner för garanti- och reklamationsärenden
 • Vår integritetspolicy
 • Våra allmänna villkor
Vår verksamhet i siffror

Vår långa erfarenhet inom IT-distribution har givit oss unik kunskap om, och en tät relation till, de tillverkare och återförsäljare vi samarbetar med. Vår stabila verksamhet ger oss samtidigt möjlighet att löpande investera i ökad kompetens och tjänster, som gör skillnad för våra intressenter.

 • Över 25 års erfarenhet inom IT-distribution
 • Mer än 800 köpande återförsäljare
 • Sammanlagd omsättning på över 900 miljoner SEK
 • Fler än 60 anställda fördelat på kontor i Danmark, Sverige och Norge

Ledning

Directors
Lars Zinglersen
CEO
Telefon: +45 4810 8081
Lasse Skovgaard Tellerup
Sales and Marketing Director
Chief Commercial Officer
Telefon: +45 4810 8023
Morten Ekeroth Stenfeldt
Sales Director, IT Security
Chief Customer Officer
Telefon: +45 4810 8082
Troels Brock
Chief Operating Officer
Telefon: +45 4810 8022
My perception of Value Added Distribution is based from more than 25 years of experience working with leading IT-manufacturers.

Based on their products and solutions we have continuously invested in skills and services to strengthen the relationship to our resellers.

Last but not least - we shall always be easy to do business with!
- Lars Zinglersen, CEO -

Visselblåsare

På SEC DATACOM värdesätter vi att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga transparens, integritet och ansvar. Vi uppmuntrar därför alla våra anställda och intressenter att höja rösten och göra oss uppmärksamma om de misstänker oegentligheter i vår verksamhet.

Via nedan knapp kan du ta dig till vårt visselblåsarsystem, avsett att fungera som en särskild rapporteringskanal för dig som anställd, kund, samarbetspartner eller annan intressent. Om du erfar, upptäcker eller misstänker oegentligheter i SEC DATACOMs verksamhet ber vi dig att rapportera det till oss. Visselblåsarsystemet är till för allvarliga oegentligheter som kan gälla till exempel misstänkt brott mot lagar och regler, korruption, diskriminering och trakasserier, säkerhetsbrister eller fara för enskildas liv och hälsa.

Rapporteringen sker anonymt, om du inte väljer att delge din identitet. Alla rapporter hanteras konfidentiellt utan risk för vedergällning mot den som skickat in en rapport i god tro.