IT Security

Check Point Infinity

Den första konsoliderade säkerhetslösningen till nätverk, Cloud och Mobile. Check Point Infinity samlar kontrollen av flera säkerhetsområden i samma lösning. Det möjliggör simultan övervakning och styrning av samtliga händelser i hela nätverksmiljön, cloud services och mobil infrastruktur.

Check Point Infinity

Check Point Infinity är den första konsoliderade säkerhetslösningen som täcker in både nätverk, molntjänster och mobil infrastruktur. Infinity erbjuder högklassigt skydd och förebygger både kända och okända riktade angrepp. Lösningen är byggd på öppna gränssnitt som möjliggör skydd för olika typer av IT-miljöer. Till skillnad från andra lösningar tror Check Point på en förebyggande strategi framför att använda sig av “detection-strategi”. Angrepp ska blockeras innan de uppstår.